Facebook Twitter
funwadi.com

Nhãn: thiết yếu

Bài viết được gắn thẻ Thiết Yếu

Đào Tạo Cho Một Cuộc đua Marathon

Đăng trên Tháng Tám 24, 2023 bởi Cecil Rivas
Chạy cho marathon đang trở thành một cơn thịnh nộ đáng kể và bạn cũng có các chuyên gia và nghiệp dư bắt đầu cuộc đua marathon cùng nhau.Các vận động viên marathon chuyên nghiệp phải đào tạo hiệu quả và sẽ cần phải có đào tạo được lên kế hoạch tốt để dần dần tăng mức độ thể lực của họ lên các cấp độ cạnh tranh...